top of page
00
01
02
03
04
05
06
07
08

​시간의 켜

금관총 복원 및 전시공간 계획안, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

현상설계 참가작

위치 : 경상북도 경주시 노서동 일대

용도 : 금관총 복원 전시공간, 부속지원시설

면적 : 2,577 m²

-

bottom of page